Så sent som i höstas skrev Jönköpings-Posten att Grennaskolans framtid såg ljus ut då och att Men trots att man har vidtagit flera åtgärder, som att utöka programutbudet, att skolan har sett över sina kostnader och genomfört marknadsföringsinsatser så har eleverna inte blivit fler.

Utgångspunkten för åtgärderna som har genomförts var att hitta former för att driva skolan enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Bokslutet för 2016 visar på ett underskott på 4,1 miljoner och att budgeten för 2017 visar på ett kalkylerat underskott på 4,8 miljoner, enligt handlingar från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

I dagens läge går 109 elever på skolan. 21 elever går i årskurs nio, 16 elever går på språkintroduktion, 5 elever går naturvetenskapsprogrammet, 8 elever går samhällsvetenskapsprogrammet och 59 elever går IB-programmet.

60 elever avslutar sin utbildning inför höstterminen 2017 och det sammanlagda elevbidraget inför höstterminen för de 49 kvarvarande eleverna blir 1,8 miljoner. Skolan har inför höstterminen 2017 fått in två ansökningar och dessa elever är preliminärt antagna till IB-programmet och ekonomiprogrammet.

För att Grennaskolan ska vara i ekonomisk balans behöver de ha 150 elever på skolan.

Det är tråkigt, det är en jättefin skola med fina lärare som gjort ett jättejobb, säger Bengt Regné.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog över huvudansvaret för Grennaskolan i januari 2016. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förslag som politikerna tar ställning till den 20 mars, är att kommunfullmäktige ska ta ett beslut om vad som ska hända med Grennaskolan.