Arbetet startar på måndag nästa vecka och beräknas pågå hela veckan, det skriver Habo kommun på sin hemsida.

Det är en spolning av spolposter i dricksvattenledningarna som ska göras. I samband med arbetet kan det bli luftbubblor i systemet och vatten kan se grumligt ut.

Vattnets utseende är ofarligt, uppger kommunen, men Haboborna uppmanas att undvika att tvätta sina kläder under tiden som arbetet pågår.