Racketcentrum fick ett föreningsbidrag på 300 000 kronor från kommunen. I underlaget till beslutet ligger bland annat årsmötesprotokoll från december 2015. En representant från en medlemsförening från Racketcentrum hörde av sig till kommunen och berättade att protokollet var förfalskat.

Läs mer:

På tisdagskvällen berättade Racketcentrums ordförande att han tar ansvar och avgår från sitt uppdrag. Nu ska Jönköpings kommun utreda händelsen.

Vi har precis fått in de här dokumenten. Vi har haft kontakt med föreningen som skickat in den, säger Ulrika Rosander, jurist på kommunen.

Nu ska en utredningsgrupp titta på uppgifterna och sedan lämna in en rekommendation till kultur- och fritidsnämnden om vilka åtgärder som bör vidtas. Det kan till exempel vara en polisanmälan.

Man måste inhämta mer information och vi kommer också träffa företrädare för Racketcentrum. Det kan bli så att vi gör en polisanmälan, säger Rosander.

Finns det något ni kan göra för att förhindra att sådant här händer?

I det här fallet rör det sig om uppgifter att en person hade varit på ett möte men det var felaktigt. Den typen av uppgifter är helt omöjlig att kontrollera om den stämmer eller inte.