Den 23 januari 2017 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på ett gruppboende i Huskvarna på uppmaning av ett skyddsombud.

Gruppboendet består av sju lägenheter och tre satellitlägenheter, det vill säga bostäder utanför boendet. Enligt skyddsombudet är lokalerna inte anpassade för den verksamhet som bedrivs.

Personalutrymmen, personalrummet, matrummet och personaltoalett delas med brukare/boende. Det jourrum som finns används även som omklädningsrum och delas av män och kvinnor.

Enligt en skrivelse från Arbetsmiljöverket upplever personalen att lokalerna är lyhörda och att det är svårt för sekretess, att ha enskilda samtal och svårt att få enskildhet och lugn och ro. Det finns heller inga besöksrum.

I kontoret där personalen arbetar med administrativa uppgifter finns det inget fönster ut mot korridoren. Det finns heller ingen utrymningsväg vilket gör att personalen upplever det som en stor risk då det finns hotbilder i verksamheten.

Enligt skrivelsen från Arbetsmiljöverket håller arbetsgivaren med om att lokalerna inte är anpassade för verksamheten och höll därför ett möte den 9 januari 2017 med lokalsamordnare. Enligt arbetsgivaren kom de överens om att lokalerna kan utökas med bland annat omklädningsrum med separat dusch och separat toalett.

De som har ansvar för verksamheten har chans att yttra sig och lämna in synpunkter före den 9 maj. Därefter ska Arbetsmiljöverket ta ställning i ärendet och eventuellt kan det bli aktuellt med vitesbelopp.