Hon har varit programansvarig för kulturdelen och beskriver de tio fullmatade dagarna som lyckade, en stadsfest som lockat mycket folk till evenemangen. Det har skapat gemenskap och det samarbete som byggts upp med idrott och kultur beskriver hon som en stor möjlighet för framtiden.

Det har uppstått många nya samarbeten som kan tas till vara och vidareutveckla, det känns väldigt roligt.

Många lokala personer har blivit engagerade som deltagare, vilket ger förutsättning för ännu större engagemang och nya kreativa idéer.

När folk kommer ihop och det blir stadsövergripande blir det en fantastisk möjlighet, anser Hellen Smitterberg. De sportsliga delarna på vatten och land har dragit stort intresse, med SM-tävlingar och stor bredd. Stan har blivit levande.

Visionen för H2O, använda stadens utrymmen för att svetsa samman människor och ge upplevelser, har verkligen fungerat, konstaterar Hellen Smitterberg.

Särskilt roligt tycker hon det är att kulturen, i många olika skepnader, tog steget ut till gator och torg. Folk har blivit överraskade och grannar har kommit ut för att se och lyssna, gator och torg har fått liv. Och Inte minst blev söndagens avslutning med giraffer (inte riktiga) på stan blev den totala överraskningen.

En svårighet har varit att veta var folk skulle komma att röra sig. Men räddningstjänsten har varit tillmötesgående och väldigt stor praktisk hjälp har kommit från Stickans Fixartjänst som gjort en stor insats med det praktiska.

Under dagen ska ledningsgruppen med representanter från kommunen, Destination Jönköping och Jönköping City träffas för en första utvärdering. Enligt Hellen Smitterberg finns förutsättningar för en fortsättning och vidareutveckling. De ekonomiska delarna ska också gås igenom, så här snart inpå stadsfesten går det inte att säga hur det har gått.

Jag hoppas den kan tas vidare och det har varit fantastiskt roligt.