Det är högst aktuellt med politiken kring broddar i Jönköpings län. Vänsterpartiet fick först i regionstyrelsen om gratis halkskydd till pensionärer. Sedan begärde Alliansen återremiss i regionfullmäktige och förslaget stoppades, vilket fick Socialdemokraterna att .

I dag började utdelningen av broddar i Habo och intresset har varit stort under dagen hos Träffpunkt Habo. Vid ett bord i deras lokal sitter Lil Lippi, Gerd Björnell och Kjell Regestam. De har precis hämtat ut broddar.

Det är väl jättebra att det delas ut. Har man trillat en gång tänker mig sig för, säger Lil Lippi innan Gerd Björnell fyller i:

Det är en säkerhetsåtgärd, det är ett fint initiativ av kommunen.

Kjell Regestam är inne på samma spår.

Det är billigare att dela ut de här nu än att betala sjukhuskostnaderna senare.

Habo kommun beslutade i kommunfullmäktige efter en motion från Sverigedemokraterna att dela ut broddar till kommunens pensionärer.

Motionen kommer egentligen inte först från SD. Den första motionen om gratis halskydd till pensionärer i kommunen kom upp redan 2007, då från socialdemokratiskt håll. Det var dåvarande politikern Anders Malmborg som låg bakom motionen med stöd av sitt parti. Motionen gick inte igenom då.

I den nya motionen från SD:s håll röstade Socialdemokraterna först ner förslaget, men . Anders Malmborg var på Träffpunkt Habo för att hämta ut sina egna broddar.

Socialdemokraterna sade först nej, men de kom på att jag hade lagt en motion tidigare och ändrade sig, säger han.

Han lämnade politiken och partiet för två år sedan.

Jag tycker att det är en förebyggande åtgärd för äldre, principen är väldigt bra, får du något använder du det kanske mer, säger Anders Malmborg.

Socialdemokraterna ser positivt på att motionen gick igenom.

Vi är inte sämre än att man kan ändra sig. Vi såg att vi lämnat en motion förut och det är en bra och viktig insats för att kunna förhindra fallolyckor. Fanns ingen prestige i den frågan, det var en motion som vi kunde stödja, säger Gunnar Petersson (S).

SD är nöjda med att ha fått igenom sin motion.

Det är jättebra, då bryter inte de pensionärer som har broddar några ben. Det är en motion som gör nytta för Haboborna, säger Joakim Lindblom (SD).