Debatten föranleddes av Habodemokraternas motion om ungdomar som fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer och ljuger om sin ålder, liksom bidragssökande som lämnat falsk eller felaktig information till Migrationsverket.

Mariestads kommun har beslutat att polisanmäla alla ensamkommande som ljuger om sin ålder, och där har M och C varit pådrivande, sa Morgan Malmborg, och hänvisade till att alla ska behandlas lika och att ljugandet om ålder kostar skattebetalarna stora pengar.

Malmborg menade också att M i Habo i det här fallet inte hade mycket gemensamt med sitt riksparti, och att man i Habo verkar "mer styrda av Anders Rickmans vänsterflum". Något som varken M eller L valde att bemöta. Från SD nöjde man sig med att framhålla att "regeringen måste skapa tydligare regler kring åldersuppskrivningar och bidragsfusk".

Liberalerna bjöd moteld:

Att medvetet fusk ska lagföras är självklart, oavsett om man heter Mohammed eller Anders. Men en ålder som för dem själva kan vara obekant eller att de har fått sin ålder tillskriven, det kan inte Habo kommun polisanmäla, svarade Maria Alsén (L).

Partikamraten Anders Rickman höll med.

Detta är en statlig angelägenhet i första hand, och mycket är kopplat till Migrationsverket självt som en gång har skrivit ett datum. Den här motionen hör hemma i riksdagen.

Debatten slutade med att motionen avslogs.