Bidragen är ett stöd för de olika pastoraten för att renovera och göra underhållsarbete på kyrkorna. Det finns två olika typer av bidrag. Dels ett kyrkounderhållsbidrag som är tagna från kyrkans egna pengar och som är en del av omfördelningen från rika till fattiga pastorat så att de sistnämndas kyrkor inte riskerar att förfalla.

Det andra bidraget, den kyrkoantikvariska ersättningen, är statliga pengar som har som syfte att vårda det gemensamma kulturarv som kyrkorna utgör, och det är de pengarna som Habo pastorat får ta del av.

Habo Pastorat kommer få runt 850 000 kronor att fördela mellan kyrkorna. I Habos fall är det framför allt Brandstorp Kyrka som kommer få den största delen av kakan, avsett för framför allt olika typer av säkerhetssystem.

Skara Stift skriver i ett pressmeddelande att man genom fördelningen av bidragen väljer att fortsätta satsa på förebyggande åtgärder, så som brandskydd, klimatstyrning och utvändiga renoveringsarbeten så att tak och fasader inte spricker eller får fuktskador.