Hållbarhetsteamet startades för ett tag sedan av Anna Carendi, Jenny Jakobsson och Patrik Sundberg som alla tre driver egna småföretag. Nyligen fick trio i uppdrag att utbilda och coacha ett 20-tal företag, främst tillverkande bolag, från kommunerna Jönköping, Nässjö och Vaggeryd att ta fram en egen hållbarhetsplan.

Uppdraget är en del av projektet Growkomp som är ett 3-årigt projekt finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden). Stort fokus ska ligga på de sociala aspekterna av hållbarhet med extra fokus på jämställdhet och mångfald.

Hållbarhet är ju ett komplext ord och består av så många beståndsdelar som allt från miljöfrågor, trivsel på jobbet, ekonomi och jämställdhet. Jag tror att många mindre företag vill jobba mycket mer med hållbarhet men vet inte riktigt vilken ände man ska börja i, säger Patrik Sundberg.

Teamet som alla har erfarenheter och brinnande intresse för social, ekonomisk och miljöinriktad hållbarhet vill nu alltså vara en gemensam resurs för de aktuella företagen som vid ett flertal tillfällen i höst träffas på Jönköping Hotell & Konferens.

För att alla företag i vår region ska vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare är det viktigt att börja med hållbarhet. Det känns väldigt inspirerande att stötta företagen, säger Anna Carendi.

Ett av företagen som är med är alltså verkstadsföretaget Anderssons Mekaniska med ett 30-tal anställda.

Vi tror att det är väldigt viktigt för tillverkande företag att jobba med en egen hållbarhetsplan. Det kan också vara ett led i att stärka vårt varumärke och därmed också konkurrenskraften, säger Emil Kronholm från bolaget.

Många företag i vår region arbetar redan aktivt med hållbarhet på olika sätt medan andra har svårt att hitta relevanta frågor att fokusera på utifrån företagets affärsidé. Under utbildningen kommer företagen kunna identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för dem, säger Jenny Jakobsson.

Hållbarhetsteamet har även varit med startat hållbarhetsföreningen CSR-Småland som under klimatveckan anordnar ett seminarium i ämnet ”Hållbara inköp”.