Det är femton personer som har sökt tjänsten efter socialdirektör Karl Gudmundsson som gått i pension. Flera av dem som sökt tjänsten är socialchefer och områdeschefer. Kommunen har också ”raggat” intressanta kandidater i en parallell sökprocess.

Men nu har valet fallit på Stefan Österström som idag är biträdande socialdirektör. Han får en lön på mellan 75 000 och 80 000 kronor men ska också se till att få en budget, som brakade ihop i somras, att komma i balans. Det handlar bland annat om vården av allt fler äldre personer, om kostnaden för vården på institutioner, om ersättningarna för personlig assistens (LSS) - och om att hitta personal.

– Antalet människor över 80 år ökar markant och skulle vi slå ut den ökningen i enbart platser på äldreboenden skulle det motsvara 800 platser år 2030. Vi har också sett tidigare att när staten agerar på ett visst sätt så ökar kostnaderna för kommunen, säger Stefan Österström.

Varför vill du bli socialchef?

– Grunden är ett starkt samhällsengagemang där man måste tro på att en kommun med folkvalda personer är den bästa modellen för hur vi ska ta hand om varandra. I Sverige ligger det, liksom skötseln av skolan, på den kommunala nivån. Det är unikt och det är något spännande att vara med om, säger Stefan Österström.

Han blir chef över 5 500 personer som arbetar inom socialförvaltningen. Rent formellt spikas förslaget om att han får tjänsten den 4 juni i kommunstyrelsen.

Stefan Österström började jobba på socialförvaltningen redan 2008.