Vid sitt möte den 24 augusti beslutade styrelsen för Högskolan i Skövde att Lars Niklasson är styrelsens kandidat till uppdraget som ny rektor på Högskolan. Lars Niklasson är sedan 2013 prorektor för Jönköping University (JU). Dessförinnan var han prorektor för Högskolan i Skövde i över 10 år. Styrelsen för därmed fram en kandidat som känner Högskolan, Skövde och Skaraborgsområdet väl

– Lars Niklasson är väl förankrad i forskarsamhället och har lång erfarenhet av akademiskt ledarskap på hög nivå. Under sin tid i Jönköping har han varit en ledande kraft för att utveckla och stärka såväl utbildningarna som forskningen på JU. Han har också i olika roller visat stor förmåga att samverka med det omgivande samhället. Allt detta sammantaget gör att styrelsens ser honom som den bästa kandidaten till rektorsuppdraget, säger Urban Wass, ordförande för Högskolan i Skövdes styrelse.

Lars Niklasson själv tog emot beskedet om styrelsens beslut med stolthet och glädje. Nu kan han börja förbereda sig för det hörande som en rektorskandidat enligt högskoleförordningen måste gå igenom.

– ­Högskolan i Skövde är ett spännande lärosäte där det finns engagerade och kompetenta människor och jag ser fram mot hörandet eftersom jag gillar att interagera med kunniga människor som ställer insiktsfulla frågor, säger Lars Niklasson.

Han påpekar att granskningar och utvärderingar av olika slag är en naturlig del av den akademiska världen.

– Min erfarenhet är att man lär sig mycket av en granskning eller utvärdering, både i förberedelserna inför den och under den. Och det är få yrkeskategorier som har så nära till expertkompetens av olika slag som vi har inom akademin. Det är nog därför jag har trivts så bra under alla år, säger Lars Niklasson.

Innan styrelsen för en Högskola lämnar ett förslag på ny rektor till regeringen ska styrelsen hämta in synpunkter på kandidaten från lärosätets anställda och studenter. Högskolan i Skövdes styrelse kommer att använda ett öppet hörandeförfarande. Dessutom kommer fakultetsnämnden, studentkåren och de fackliga organisationerna att få möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på rektorskandidaten.

Hörandet av Lars Niklasson hålls den 9 september. Resultatet och de skriftliga yttrandena utgör sen delar av det beslutsunderlag styrelsen behöver för att kunna diskutera rektorsfrågan vid sitt ordinarie möte den 27 september. Vid detta möte kan det slutliga beslutet komma att fattas om att rekommendera regeringen att utse Lars Niklasson till ny rektor.

Urban Wass understryker att både hörandet och de inhämtade skriftliga synpunkterna är viktiga. Det är ett sätt för styrelsen att läsa av hur Högskolans anställda och studenter ser på den rektorskandidat styrelsen för fram.

– Vår ambition är att en ny rektor ska tillträda vid, eller strax efter, årsskiftet. Idag har vi tagit ett viktigt steg mot att nå det målet, säger en nöjd Urban Wass.

Högskolans nuvarande rektor, Sigbritt Karlsson, lämnar i november jobbet i Skövde för att bli rektor på Kungliga tekniska Högskolan i Stockholm.