På fredagen var det internationella dagen för prostatacancer. Förbundet Proliv arrangerade en ljusmanifestation i Rådhusparken med hundra marschaller som var placerade i form av ett cancerband. Föreningen har 330 medlemmar bara i Jönköpings län. Lars-Ove Bengtsson från Gislaved är ordförande.

Vi gör det för att uppmärksamma att prostatacancer är den cancerform som drabbar flest per år, säger Lars-Ove Bengtsson.

Ungefär 10 000 varje år får diagnosen och 2 500 dör varje år av prostatacancer.

Knappt 2 000 får beskedet för sent. Då har sjukdomen gått för långt. I länet är det 400 som får diagnosen varje år varav cirka 70 får den för sent, säger han.

Han har själv haft prostatacancer. För sex år sedan uppmanades han att testa sig och blodprovet var positivt.

Jag hade en ganska aggressiv cancer. Jag frågade dem hur länge jag hade kvar att leva om man inte behandlade mig och fick svaret att det var ungefär tre år, säger han.

Om man drabbats av prostatacancer märker man inte av det till en början. Det är inte förrän tumören har vuxit sig större som man kan få symtom.

Den kommer smygande och kan växa till sig utan att kroppen reagerar. Man ska inte vänta med att kolla sig förrän det börjar märkas, säger Lars-Ove Bengtsson.

Biverkningar från cancern är något som kan sitta i för resten av livet.

Det kan vara impotens eller inkontinens. Det är inte bara fysiskt utan det sätter sig också på ens självkänsla. Att man inte känner sig som en man. Det påverkar hela psyket.

Han vill också att det ska läggas mer resurser på att bekämpa sjukdomen.

Det tar 152 dagar för att få en operation idag. För bröstcancer är det 19 dagar och ingen annan cancerform överskrider 60 dagar. Men det blir bättre för varje år och nu satsar regeringen två miljarder på att korta köerna i vården. Men det finns mycket kvar att göra.