LÄS MER: Se de sjuka köerna från luften

Flera forskare har pekat på att nya vägbyggen ger mer trafik. Ändå tycker kommunens trafikchef Henrik Zetterholm att ett tredje körfält, ett så kallat additionskörfält som är som en lokalgata, är oundvikligt. Trycket kommer att öka på motorvägen oavsett om allt fler människor börjar gå, cykla eller åka kollektivt.

Trafikverket vill bygga det tredje körfältet med start om två år och samtidigt införa en förändring av hastigheterna på motorvägen.

LÄS MER: Det tredje körfältet kan vara klart om två år

Tomas Linden på Trafikverket säger att den viktigaste sträckan för ett tredje körfält är mellan länssjukhuset Ryhov och Ljungarum.

Sträckan A6 till Ryhov är det näst bästa och helst vill vi göra båda på en gång. Men det är stora pengar, jag har respekt för att politikerna vill tänka igenom det här. Men vi vill gärna börja 2019, säger han.

Trafiken på motorvägen genom stan ökar framförallt mellan 16 och 17. För att få ett bättre flöde vill Trafikverket sänka hastigheten till 80 km/h från Huskvarna till Torsvik.

Vad uppnår ni med det?

Det lugnar ner trafiken. Bilisterna kommer att köra i samma hastighet som lastbilarna och får inte samma behov av att köra om. Samtidigt vill vi inte förlänga restiderna för bilisterna och därför vill vi höja hastigheten på E4 söderut mot Värnamo till 120 km/h. Vi vill ha en hastighet som överensstämmer med vägen säkerhet, säger Tomas Linden.

LÄS MER: Politiker: Vi måste göra något

Trafikverkets förslag är att Jönköpings kommun och Trafikverket delar på kostnaderna som ligger på cirka 48 miljoner kronor.

Det måste behandlas politiskt i kommunfullmäktige. Jag tror att det är viktigt för Jönköping att få det tredje körfältet, alla som kör på motorvägen vet vilka köer det kan vara, säger Carin Berggren.

Tomas Linden ser höghastighetstågen som ett sätt att minska trafiken på lång sikt. Moderaterna har föreslagit att för att minska det skadliga bullret. Men det bygger på att någon eller några vill vara med och finansiera det projektet.

LÄS MER: Här byggs Sveriges vackraste motorväg