Det är tack vare att föräldrarna vill ha kvar sina barn hos oss som gör att vi vågar satsa, säger Lena Holmqvist, dagbarnvårdare.

I nio år drevs familjedaghemmet i kommunal regi i en lokal på äldreboendet. I verksamheten fanns 13 barn i åldrarna 1-6 år. Familjedaghemmet fungerade även som fritidshem.

I våras kom beskedet om avveckling.

Det kändes trist eftersom politikerna som fattade beslutet inte besökt oss. De ansåg att vår barngrupp var för stor och att det då var bättre att starta en förskola i Lekeryd. Vi delar vår grupp på två dagbarnvårdare. Det gör att gruppstorlekarna hålls nere så det argumentet håller inte, säger Lena Holmqvist.

Föräldrarna var inte glada då de träffade kommunens representanter.

Vi förstod att de ville ha kvar oss och det gjorde att vi satsade på att starta eget, säger Lena Holmqvist.

I augusti godkände barn- och utbildningsnämnden förändringarna på familjedaghemmet. Den 1 oktober kunde det sedan starta.

Det skedde med stöd av C-företaget.

Det har hand om det administrativa som skatt, kvitton och moms. Något som känns bra. Det gör att vi som är här kan koncentrera oss på verksamheten, säger Lena Holmqvist.

Ewa Isaksson har sönerna Philip och Wilhelm på familjedaghemmet. Hon är nöjd med det. Philip gick i våras en kommunal förskola.

Det är mindre grupper här på familjedaghemmet och barnen får synas mer än i förskolan. Jag upplever att det dokumenteras mindre här och att man mer ägnar sig åt barnen. Vi föräldrar blir uppdaterade om vad som händer via Facebook. Det fungerar bra för oss, säger hon.

AnneMarie Grennhag, (M) ordförande i barn- och utbildningsnämnden, anser att en hög kvalité och att barnen har en fin miljö är det viktigaste:

Familjedaghemmet i Lekeryd har en ovanlig driftsform i vår kommun i och med deras stöd av C-företaget. De flesta dagbarnvårdare är anställda hos oss. Skolinspektionen har varit nöjd med våra dagbarnvårdare och att de får en kontinuerlig fortbildning.