Högst upp på listan över EU-regioner med högst sysselsättning placerar sig Mälardalen, där bland annat Stockholm ingår. Det är alltså den region i EU där flest människor har ett arbete.

På andra plats kommer Västsverige och på en tredjeplats placerar sig Småland med öarna - vilket innefattar Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län.

Samtliga av Sveriges åtta regioner finns med på EU:s topplista, tre regioner finns i Storbritannien och en i Nederländerna. Listan baseras på Europeiska kommissionens siffror från 2015 och är en del i Nordeas nya konjunkturrapport ”Regionala Utsikter”.

LÄS MER:

Den viktigaste slutsatsen i rapportern är att det är ljusa konjunkturutsikter i hela Sverige. Alla regioner växer snabbare än normalläget. Framförallt är det mindre regioner som Småland, som växlar upp mest, säger Susanne Spector som är senioranalytiker på Nordea.

Det är bland annat en starkare internationell konjunktur, som dessutom växer snabbt, som bidrar till detta. Bygg- och tillverkningsindustrin och den privata tjänstesektorn (som bland annat erbjuder tjänster inom IT) pekas ut som de branscher som går allra bäst. Även fordonsindustrin går bra.

LÄS MER:

Det som kan hämma utvecklingen framåt är arbetskraftsbrist, bland annat inom just byggsektorn.

Det finns också en oro för att det tar lång tid för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden.

Mer automation och robotar riskerar också att ersätta mer än hälften av jobben i framtiden, skriver Nordea i sin rapport.

LÄS MER:

Dessutom är det tydligt att det krävs en högre utbildning för allt fler jobb, idag är halva den svenska arbetsmarknaden högkvalificerad. Denna utveckling, att andelen högutbildade på arbetsmarknaden växer, är tydlig i samtliga regioner i Sverige, säger Susanne Spector.

Det är ju fantastiskt att det ser ut så överallt, samtidigt som det innebär att det blivit allt tuffare för lågutbildade på arbetsmarknaden nu.

Det är verkligen en bred strukturomvandling.

LÄS MER: