Den 26 maj 2019 är det EU-val. Medborgarna i den Europeiska unionen (EU) röstar om vilka kandidater som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren.

Mellan den 8-25 maj går det bra att förtidsrösta och den 26 maj är valdagen då man röstar i sin vallokal.

Nytt för EU-valet i år är att platsen där valsedlarna hämtas ska vara avskärmad från insyn från andra väljare.

– Det är bra för de som röstar, de kanske känner sig tryggare. Det ställer högre krav på vår personal som måste kontrollera att det går korrekt till, vissa kan vända vissa valsedlar och liknande, säger Ulla Frejd, valnämndens kansli i Jönköping.

Syftet med avskärmningen är att stärka skyddet för valhemligheten. Avskärmningen är en ändring i vallagen som trädde i kraft första januari 2019. I anslutning till en vallokal eller röstningslokal för förtidsröstning ska det ordnas en avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut.

75 vallokaler öppna

På valdagen kommer 75 vallokaler att stå öppna. Omkring 104 000 personer är röstberättigade för EU-valet i Jönköpings kommun. Vilken röstlokal du ska gå till framgår av ditt röstkort.

Varje vallokal bemannas av åtta röstmottagare som jobbar fyra åt gången.

– Uppskattningsvis kommer 40-50 procent av dem som väljer att rösta i EU-valet att förtidsrösta i röstningslokaler före valdagen och 50-60 procent kommer att rösta i vallokal på valdagen, säger Lars-Åke Svensson, chefsjurist på Jönköpings kommun.

Det kommer även vara möjligt att förtidsrösta på själva valdagen; på Jönköpings stadsbibliotek mellan klockan 11-15 och i Rådhuset mellan klockan 8-21.

Förra EU-valet låg valdeltagandet i Sverige på 51 procent och förhoppningen är att valdeltagandet ska vara högre i år.