Calle Andersson är en av sammanlagt 20-talet affärsutvecklare på Science Park i Jönköpings län. Varje år tar han och hans kollegor emot 1 000 nya affärsidéer.

Man kommer in över en kopp kaffe och berättar om sin idé. Det är helt kostnadsfritt, säger Calle Andersson.

Nästa steg, från idé till affärsidé, ser väldigt olika ut.

En del väljer att gå vidare genom Spark Accelerator

Förra året gjorde vi det här programmet med nio personer på våren och elva personer på hösten, säger Calle Andersson.

Då deltog bland annat samt Rickard och .

Innan programmet utformades pågick Accelerator-steget i tre till sex månader.

Det är lite inspirerat av omvärlden att vi gör den här kortare processen.

Programmet kan göras parallellt med heltidsjobb eller heltidsstudier och avslutas med en t.

Vi jobbar mycket med att få fram den minsta möjliga produkten att lansera. Lanseringen öppnar sedan upp många möjligheter och kunder och man får feedback tillbaka, säger Calle Andersson.

Man bygger något litet som få älskar, sen lanserar man och får feedback och sen kan man bygga vidare. Startup-kulturen handlar mycket om att testa mot kund, ändra och komma tillbaka, lean-inspirerat.

Finns det inte en risk att någon snor din affärsidé?

Under mina fyra till fem år här på Science Park har jag aldrig varit med om det, även om det kan hända.

Calle Andersson fortsätter:

Bara för att man pratar med kunder behöver man inte prata med dem om sin egen lösning. Man säger att man har sett det här problemet och frågar hur de vill ha lösningen.

Efter Spark Accelerator-programmet går några av företagen vidare till . Ungefär 8 till 10 bolag per år deltar i detta intensiva affärsutvecklingsprogram med extra mycket coachning genom affärsutvecklare.

Då har man ofta kommit ganska långt i utvecklandet av affärsidén och har ställts inför nya frågeställningar som till exempel hur företaget kan växa.