"SKJUT JUDARNA"

Ett par dagar senare kastar tre unga män in brinnande föremål mot en församlingslokal i anslutning till synagogan i Göteborg, en attack som under måndagseftermiddagen följdes upp av två brandbomber mot den judiska församlingen i Malmö.

Händelsen i Göteborg räknas som mordbrand men klassas av någon outgrundlig anledning inte som hatbrott. Steget är ibland särskilt långt från ord till handling.

Attentat av detta slag sker dock alltid i en kontext. Det institutionaliserade hatet mot judar och judendomen som tillhör vardagen i arabstaterna i Mellanöstern följer med vissa av dem som invandrar till Sverige.

Det är en sanning som politiker in i det längsta försökt förneka.

DET PÅGÅR

Judar lämnar staden där de inte känner sig trygga nog att visa sin religionstillhörighet. Judiska lärare på stadens skolor vågar inte erkänna sin religionstillhörighet. Vissa föräldrar med rötter i Mellanöstern vägrar släppa iväg sina skolbarn till lektioner där läraren är av judisk börd.

Attentatet i Göteborg har föranlett många fördömande kommentarer från regeringsföreträdare.

De framstår dock mest som tomma ord så länge judar inte känner sig trygga på gatorna i Sverige. Nuvarande och tidigare regeringar kan inte med rent samvete påstå att de har gjort allt för att garantera religionsfriheten.

Hade det handlat om våld utfört av nynazister hade politikens avståndstagande kommit reflexmässigt och känts okomplicerat.

När våld och trakasserier istället utförs av en minoritet som också är utsatt blir det betydligt värre.

ATT MEDIA

Polisen i Göteborg klarade av att hantera Nordiska Motståndsrörelsens demonstration vars ursprungliga väg gick i närheten av synagogan.

Nu behöver våra politiska företrädare vara lika tydliga i sina möten med islamiska organisationer. "Finns problemet inom era led måste det upp på bordet och hanteras", måste budskapet vara.

För att judar i Sverige ska känna ett verkligt stöd krävs det åtgärder. De föräldrar som håller sitt barn hemma från vissa lektioner ska få veta att de bryter mot skollagen.

De elever som skriker antisemitiska slagord ska få en reprimand. Allvarliga brott ska förstås lagföras.

Politiken, rättsväsendet och samhället måste säga ifrån mot företeelser som absolut inte får tolereras.