Den 23 augusti berättade JP att 32-åringen och hans advokat Maria Sturesson hade överklagat Göta hovrätts dom från den 29 juli. I sin överklagan hänvisade de till att 32-åringen dömts för grovt vapenbrott bland annat genom att både tingsrätten och hovrätten hade hänvisat till politiska motiv, något som de inte tyckte var bevisat.

Högsta domstolen (HD) beviljar bara prövningstillstånd om rättsfallet kan vara av betydelse för hur liknande fall ska hanteras i framtiden. HD har bedömt att så inte är fallet med vapenbrottet i Taberg och hovrättens dom fastställs därmed.

I juni 2018 hittade polisen bland annat automatvapen i en container i Taberg. Upptäckten väckte stor uppmärksamhet och det var stora avspärrningar i Tabergs samhälle i mer än ett dygn.