AV 18 KVINNOMORD

Siffrorna kommer från Nationella kompetensteamet, en organisation inom länsstyrelsen i Östergötland som kartlägger hedersrelaterad brottslighet.

DET FÖRS

Ovanstående siffror tillsammans med undersökningar från föreningen Varken Hora eller Kuvad kring ungas situation i segregerade områden ger dock en dyster bild.

Enligt en undersökning av Varken Hora eller Kuvad så får 83 procent av tjejerna inte ha killkompisar. 73 procent av tjejerna får inte inleda kärleksrelationer innan de gifter sig och 28 procent av tjejerna upplever att de kontrolleras "mycket hårt" av sina manliga släktingar och föräldrar.

Siffrorna är ett stort nederlag för den svenska jämställdheten.

Vi är ett av världens bästa länder på jämställdhet, men den svenska jämställdheten kommer inte alla Sveriges kvinnor till del.

KVINNOSYNEN

Kvinnors rättigheter och roll i samhället ser inte ut på samma sätt i Syrien eller Somalia som i Sverige.

I World Economic Forums jämställdhetsranking 2015 kom Sverige på plats fyra av 145.

Flera av de länder som störst andel flyktingar i Sverige kommer från hamnar bland de sista i samma ranking.

För några år sedan skrev FI:s Gudrun Schyman att svenskar inte är bättre än invandrare på jämställdhet. Att påstå motsatsen riskerar att öka rasismen, påstod hon.

För en feminist kan det inte bli ett större felslut.

ATT VARKEN

Medan vissa kvinnors viktigaste frågor är kvotering och köttskatt, är andra kvinnors största frågor om de får gifta sig med vem de vill eller gå ut när de vill.

Partier som gjort sig ett namn på att prata feminism och jämställdhet fokuserar sällan på hedersbrott.

Regeringen deklarerade sig själv som världens första feministiska regering men har inte gjort mycket för att motverka det omoderna kvinnoförtryck som slår rot runt om i landet.

I SVERIGE

Brott som begås med homofobiska föresatser straffas hårdare och brott som begås i en relation av en man mot en kvinna straffas hårdare.

Det enda naturliga för politiker som tycker hedersbrott är lika klandervärt som hatbrott är att göra brott som begås med hedersmotiv straffskärpande på samma sätt som hatbrott. Och på samma sätt som vi för statistik över det vi tycker är viktigt måste vi börja följa upp hedersbrotten.

Att dessa förslag inte införts för längesedan är en skam för ett land som ska vara världsbäst på jämställdhet.