Läs mer: TV: Se hur vägen kommer se ut

Många allvarliga och dödliga olyckor har inträffat på väg 26/47 under årens lopp men i fredags gick startskottet för ombyggnationen. Klockan tio på förmiddagen togs det första spadtaget.

På plats fanns regionpolitiker och representanter för Habo, Mullsjö och Jönköpings kommuner, byggpersonal, representanter från Trafikverket, elever från Gunnarsboskolan och kommuninvånare.

Det enklaste sättet att ge ett utryck för den här dagen är - äntligen, sa Rune Backlund (C), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö på Region Jönköpings län.

Linda Danielsson (S), kommunstyrelsen ordförande i Mullsjö, framföll förbättringen av trafiksäkerheten som den viktigaste effekten av den nya vägen.

Tyvärr har det inträffat tragiska olyckor på den här vägen och det är väldigt positivt att tryggheten nu blir bättre, sa hon.

Hon sa också att vägen är viktig för arbetspendlingen till och från Mullsjö samt för näringslivet och slog ett slag för en fortsättning.

Det här är ett jättelyft för hela 26:an. Nu hoppas vi på en fortsättning till Slättäng, sa hon.

Gunnar Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Habo, gratulerade Mullsjö till den nya vägen som ju till största delen går genom Habo kommun.

Vi gratulerar Mullsjö till att få den nya vägen. Dessutom kommer den till stor nytta för de boende i Västerkärr och för de som bor längs med vägen, sa han.

Carina Junefelt, projektledare på Trafikverket, berättade om utmaningarna som väntar framåt.

Det viktigaste är att få till trafiken, för de som pendlar, boende och våra killar och tjejer som jobbar längs med vägen, så att inget händer under tiden som vi arbetar. Sedan finns det mängder med utmaningar men det är det viktigaste.