Golvmattan är sliten, bitvis sprucken samt har släppt på vissa delar.

Tre kommunala förvaltningar blir inblandade när miljö- och byggnämnden riktar kritik mot ett kommunalt skolkök. Formellt är det barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för köket.

Bristerna i köket på Hjortsjöskolan har noterats vid tre besök från miljö- och byggnämnden. Först i slutet av november 2014, därefter i september 2015 samt i januari 2016.

Inte heller den 2 februari i år var läget tillfredsställande.

Föreläggandet innebär att bristerna i köket ska vara åtgärdade senast före terminsstart hösten 2017.