Med anledning av mässlingsutbrottet i Göteborg har region Jönköping län uppdaterat sina vårdhygieniska riktlinjer på sin hemsida. 27 fall har rapporterats hittills.

Inga fall har hittats i länet, men avståndet till Västra Götalands län är inte så långt och risken finns att det även här kommer att dyka upp ovaccinerade och smittbärare.

Det är världens mest smittosamma virus, säger Amelie Magnander.

Just därför är det så viktigt att isolera de smittade och till att börja med inte låta dem sitta i väntrum.

Smittan kan finnas kvar i luften i upp till två timmar.

De som har störst risk att smittas är de allra minsta barnen eftersom de får sin första spruta vid 1,5 år.

Amelie Magnander utesluter inte att det även här finns ovaccinerad personal.

Men det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har skydd om de riskerar att smittas i sitt arbete.

Hur stor andel som medvetet avstått från vaccinering är oklart.

Vi vet att andelen vaccinerade är mycket hög 97,5 procent.

Många äldre har haft mässlingen och skaffat sig immunskydd på det sättet. Amelie Magnander säger att det är en stor missuppfattning är att mässlingen inte är så farlig.

Det kan bli livshotande.

Personer födda 1982 och senare har normalt två doser mässlingsvaccin. Är du osäker om du har en eller två doser så kan du ta en dos för säkerhets skull. Det är inte farligt.

Det är ingen jättebrådska men det kan vara bra att göra det i och med att frågan är aktuell.

LÄS MER:

LÄR MER: