Sten Norinder är i dag både verksamhetschef och vd men när han går i pension i maj nästa år ersätts han av två personer. Vanja Nilsson blir chef med ansvar för säkerhet, drift och rapportering gentemot Transportstyrelsen. Den person som blir vd får ta ansvaret för utveckling, marknadsföring, ekonomi och juridik. För den tjänsten pågår rekrytering.

Vanja Nilsson är i dag redan driftchef och har jobbat på flygplatsen sedan den gick över i kommunens ägo för sex, sju år sedan.

I grunden är hon utbildad lärare men halkade efter utbildningen in i säljbranschen och har därefter också jobbat i ett bemanningsföretag.

På flygplatsen började hon som administratör men har därefter varit på flera olika positioner, bland annat som chef över rampen.

Jag ser fram emot att få ha ett ansvar för helheten, säger Vanja Nilsson, som beskriver sig som en lugn, eftertänksam person som samtidigt kan vara modig och kasta sig ut i det okända.

Att Norinders uppdrag nu delas på två ser hon som positivt.

En vd ska vara ute och marknadsföra flygplatsen. Men som verksamhetsansvarig måste du absolut vara på plats för att driva flygplatsen.

Sten Norinder är nöjd med rekryteringen, särskilt eftersom den kunde lösas internt, utan annonsering.

Det är alltid min tanke att om jag har människor som är duktiga och i utvecklingssamtal framför att de har högre ambitioner så vill jag ge dem möjlighet att avancera inom företaget, säger Sten Norinder.

Vanja Nilsson tillträder 1 oktober.