Nyligen redogjorde vi för ett olycksdrabbat år på riksväg 30, kommunens näst största genomfartsled.

Läs mer:

Där menade kommunalrådet Gert Jonsson (M) att Trafikverket gör det enkelt för sig genom att sänka hastigheten från 90 till 80: Istället borde man satsa på säkerhetshöjande åtgärder som viltstängsel och bättre sikt.

När vi talade med kommunalrådet sa han också att 30:an kanske borde ha förts upp som en prioriterad genomfartsled när man från kommunernas sida koordinerade sina mål med regionen. Istället handlade det där om tvärförbindelser mellan exempelvis Bredaryd och Nässjö. Och så förstås höghastighetsjärnvägen med stationer i Jönköping och Värnamo.

Men hastighetsbegränsningen längs 30:an har faktiskt redan varit uppe på regional nivå:

Vi har haft frågan uppe i trafiknämnden vid ett par tillfällen i samband med en remissförfrågan från Trafikverket. Och Jag var själv om att reservera mig emot beslutet – att inte förorda en sänkning – båda gångerna, berättar miljöpartisten Erik Hugander.

Han menar att en hastighetssänkning är en enkel och smart lösning om sträckan är olycksdrabbad.

Det stora perspektivet tycks vara utbyggnad till varje pris – utan tanke på att planetens resurser är begränsade. Naturens lagar kanske säger att vi ska köra lite långsammare och försöka sprida ut arbetsplatserna, istället för att kunna pendla överallt.

Hugander tycker att om väg 30 nu är en viktig pendlingssträcka kanske man borde fundera över en pendlingsbuss istället för att lägga en massa pengar på ombyggnation.

Alla lösningar tycks sluta med mer asfalt. Det kanske är dags att ändra beteendet istället.