När våren kommer passar många på att snygga till sin bil genom att tvätta den, antingen i automat- och gör-det-själv-tvättar, eller hemma på den asfalterade uppfarten. Det sistnämnda är emellertid om inte olagligt så mycket olämpligt ur miljösynpunkt, även om en stor del av befolkningen ägnar sig åt det. I miljönämndens riktlinjer som sattes på pränt 2014, framhåller både Habo och Mullsjö kommuner att fordonstvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller i garage utan oljeavskiljare inte kan godtas.

Nyligen bestämde sig en anonym privatperson i Habo att anmäla fem olika personer som tvättat sina bilar på garageuppfarten, med tvättvatten som rann ut på gatan.

Många väljer fortfarande att tvätta sin bil på garageuppfarten. Jag tror att det handlar om gammal vana samtidigt som man kanske inte riktigt tänkt på konsekvenserna, säger Malin Persson, miljöinspektör i Habo och Mullsjö kommuner.

Hon tror att många har en föreställning om att spillvattnet från tvätten kommer till reningsverket, när det i själva verket går ner i dagvattnet, det vill säga dricksvattnet eller bad- och fiskesjöarna.

Men många tycker det är smidigt när bilen står på uppfarten utanför dörren och man redan har de kemikalier hemma som behövs, säger Malin Persson.

Uträkningar visar att en tvätt på gatan motsvarar en miljökostnad på 200 kronor. Föroreningarna kommer från både tvättmedlen och smutsen på bilen. Det handlar om oljor, bly, krom och kadmium, men också lösningsmedel från avfettningsmedlet och andra kemiska ämnen.

Även om kommunen inte kan införa något generellt förbud mot biltvätt på gatan öppnar miljöbalken för att förelägga enskilda personer, exempelvis efter en anmälan, som kan resultera i böter. Det är nämligen förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten, vilket vatten från biltvätt räknas som. Men detta har ännu aldrig skett i vare sig Habo eller Mullsjö, enligt Malin Persson.

Om vi får in en anmälan tar vi en kontakt och förklarar att det är direkt olämpligt att tvätta bilen på garageuppfarten. Om det trots det ändå kommer fler klagomål kan vi åka dit och titta när de tvättar. De flesta tycker det är obehagligt att få klagomål på sig och brukar medge att det kanske inte är en så bra idé, säger Malin Persson som tror att man ibland behöver en knuff för att ändra sitt invanda beteende.

Däremot får man spola av sin bil från lera, grus och damm med enbart vatten, på mark där vattnet inte kan sjunka ner i någon dagvattenbrunn eller vattendrag.