Sedan tidigare har det varit fastställt att hemmalag spelar i mörka matchtröjor och bortalaget i vitt. Från och med säsongen 2019/2020 får klubbarna själva bestämma tröjfärg.

– Det är upp till varje klubb att välja hemmaställ och därefter får bortalaget anpassa sig, vi tycker det är ett rimligt ställningstagande, säger Johan Hemlin, sportchef och vice VD för SHL.

HV71:s klubbdirektör Agne Bengtsson har varit delaktig i diskussionerna.

– Det har varit en diskussion kring hur viktig den här frågan är och det är framför allt Leksand som vill kunna spela i vitt på hemmaplan. Vi har sagt att det är en mindre viktig fråga för oss och hade inget att erinra mot det, säger Agne Bengtsson, som klargör att det inte blir någon ändring för HV71:s del:

– Vi kommer spela i blått och vitt som tidigare. Någon gång har vi haft en gul färg och det kan hända vid enskilda tillfällen att vi har en annan färg, men det är inget vi planerat för i nuläget.

Relaterat till artikeln