Efter kontakt med länsstyrelsen blev lösningen att anlägga en våtmark intill Furen. Arbetet bekostades till 90 procent av länsstyrelsen och EU. Våren 2011 var det dags att sätta grävskopan i jorden. Minst 17 000 kubikmeter jord schaktades ut, öar där fåglar kan häcka anlades och träd och buskar som kan locka rovfåglar togs bort.

Resultatet blev lyckat, konstaterar Andreas Berger.

– Här brukade finnas ett par tofsvipor höst och vår. Redan första året fanns det 18 och i år har det varit ett 50-tal, säger Andreas Berger.

Änder och skrattmåsar trivs här och några mer udda arter har räknats in, som mindre strandpipare, gråhäger och mandarinand.

– Och förut fanns det nästan bara kanadagäss.

Några vattenhål har grävts mellan våtmarken och Årån. Här har groddjur fått en egen fristad. Att släppa i kräftor eller fisk i någon av vattensamlingarna är däremot inte aktuellt.