Oppositionen i Habo består av tre olika delar. Liberalerna och Moderaterna har lämnat en gemensam budget för 2017, Sverigedemokraterna en och Morgan Malmborg en.

Gemensamt i alla budgetar är att alla vill att mer resurser läggs på skolverksamheten. Liberalerna och Moderaterna vill bland annat göra en satsning på 1,2 miljoner för att förbättra elevhälsan. Förslaget skulle ge tre fler tjänster. Satsningens kostnad flyttas från satsningar inom socialnämnden.

Det är den stora skillnaden mot majoritetens budget, där gör vi en tydligare satsning, säger Thomas Werthén (M).

Inga stora angrepp görs på majoritetens budget bland oppositionen.

Vår budget skiljer sig inte så mycket mot majoritetens, men vi har fått möjlighet att påverka under hela budgetprocessen och det har vi gjort, säger Anders Rickman (L).

Morgan Malmborg har i sin budget satsat en miljon på ökad personaltäthet inom förskolan och en miljon till utökad budget för barn med särskilda behov.

Det är en budget där vi prioriterar välfärden, som skola, vård och omsorg, säger han.

Detta ska finansieras genom lägre bemanning inom flyktingverksamheten, men pengar flyttas även från satsningar för förbättrad arbetsmiljö i socialnämnden och genom att sänka löner för politiker.

Det viktigaste är att vi värnar äldreomsorgen och skolan framför flyktingverksamheten.

Sverigedemokraterna vill i sin budget också göra mer satsningar mot äldreomsorg och skola.

Vi vill inte ha några nedskärningar i äldreomsorgen. Vi vill inte få skyhöga avgiftshöjningar för äldre som man får i andra delar av landet, säger Olle Moln-Teike.

SD vill skapa två halvtidstjänster för stödlärare som ska hjälpa till i skolan. Det är en satsning som kostar 500 000 kronor på ett år.

Skolorna får dåliga resultat i Habo, det sista man ska spara på är skolan.

Även SD ska finansiera sina satsningar genom lägre bemanning inom flyktingverksamheten.