Jönköpings Roddsällskap har begärt hastighetsbegränsning till tio knop för motordrivna fordon i större delen av Munksjön eftersom man har stora problem med framförallt vattenskotrar som kan köra i 60 knop eller mer.

Enligt Roddarna utgör det en påtaglig fara inte bara för dem utan även för kanotister och personer i kajak. Dessutom sliter vattenskoterkörningen på bojar, bryggor och roddbanan.

Andra som påverkas är sportfiskeklubben och friluftsfrämjandet som har många aktiviteter på sjön, skriver de i begäran. Slutligen befarar man att de av bara farten drar upp miljöfarligt sediment från Munksjöns botten.

Länsstyrelsen har låtit en rad instanser yttra sig över förslaget och några tycker det är bra medan andra, som sportfiskeklubben, undrar varför man vill "ta död" på vattenskidklubben och ifrågasätter om tanken är att Roddarnas ska ta över hela sjön.

Naturskyddsföreningen vill helt förbjuda vattenskoter på sjön, bland annat för att häckande sjöfåglar får sina bon förstörda av svallvågor och störs av bullret.

Jönköpings fågelklubb har inga invändningar mot hastighetsbegränsning men ser helst att användning av motorbåt och vattenskoter begränsas i hela sjön.

Action event skriver att en hastighetsbegränsning skulle "stänga" sjön och att omöjliggöra för nästan alla andra aktiviteter för att tillgodose en aktör är fel.

Jönköpings vattenskidklubb tycker det är tråkigt att en förening skulle få monopol på hela sjön. En eventuell hastighetsbegränsning skulle innebära att klubben måste lägga ner sin verksamhet om den inte får dispens.

Länsstyrelsen har vägt de olika argumenten och kommit fram till att Munksjön är en "stadssjö" och en arena för många olika aktiviteter. Om hastighetsbegränsning införs skulle ett antal aktörer inte kunna fortsätta med sin verksamhet.

Därför anser länsstyrelsen att det inte är lämpligt att införa en hastighetsbegränsning.