Vänsterpartiet är stolt över att tillsammans med regeringen storsatsat på brottsförebyggande insatser i budgetpropositionen. I budgeten för 2017 föreslår Vänsterpartiet och regeringen att 25 miljoner kronor årligen för satsningar på regionalt brottsförebyggande samordning. Satsningen är 40 miljoner kronor mer per år till brottförebyggande arbete jämfört med den borgerliga regeringen.

Satsningen behövs för att bygga ett tryggare Sverige. Tryggheten i Sverige har ökat, men ändå är det många som dagligen känner en oro och otrygghet, att våldet i samhället har krupit sig närmare i vardagen. Vänsterpartiet har arbetat aktivt med att skapa ökat trygghet, vi är för en samtyckeslagstiftning som kommer att ändra både synsättet och rättsväsendet inställning till våldtäkter. Vi vill skärpa lagstiftningen vad det gäller handgranater och öka straffet för vissa våldsbrott.

Antalet vapen som florerar i samhället är för många, det sker för ofta skjutningar och för många människor skadas och mister livet. Antalet vapen i samhället ska minska, det är det enda sättet att minska det dödliga våldet. Vi vänsterpartister i polisens regionpolisråd över hela Sverige vill därför ha en ny vapenamnesti.

En vapenamnesti innebär att den som har ett skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det, kan lämna in dessa till polisen helt anonymt utan att riskera åtal eller straff för det olovliga innehavet. Syftet är att minimera förekomsten av illegala vapen i samhället.

Under tre månader 2007 resulterade 13835 oregistrerade vapen och vapendelar, samt 14 ton ammunition. En ny vapenamnesti rådde mellan mars och maj 2013 resulterade i 15132 vapen och vapendelar samt 36 ton ammunition lämnades in till polisen. Av det som lämnades in var ungefär 50 procent jaktvapen, cirka 30 procent var enhandsvapen och resterande 20 procent bland annat automatvapen, vapendelar, luftgevär och luftpistoler. Resultatet kan jämföras med utfärdade licenser där nästan 90 procent är jaktvapen och cirka 10 procent enhandsvapen.

Vapenamnestier fungerar väl, antalet vapen som lämnas in är många och ju färre vapen som cirkulerar i samhället desto bättre. Regeringen har aviserat att en vapenamnesti ska göras i slutet av mandatperioden, men läget är akut och Vänsterpartiet anser att vapenamnesti måste ske nu. För alla vårs trygghet.