Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Vi måste dra ned på bilåkandet

 
Perspektiv
Visa alla artiklar

De närmaste åren är avgörande för om vi kommer kunna nå Parisavtalets klimatmål. I detta läge ÖKAR Sveriges klimatutsläpp jämfört med förra året. En viktig förklaring är ökningen av bilar och lastbilar på våra vägar. Även om nya bilar är utsläppsnålare, så motverkas detta av den stora trafikökningen. Ökningen av utsläppen från inrikes transporter har ökat med hela 13 procent det senaste året.

För att nå klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent behöver utsläppen fortsättningsvis istället minska – med 8 procent PER ÅR, VARJE ÅR, fram till 2030. För att nå detta mål räcker det inte med mer förnybart - även mängden trafik måste minskas rejält!

I detta läge måste även Region Jönköpings län dra sitt strå till stacken. Vi behöver skapa en än mer attraktiv kollektivtrafik, med god tillförlitlighet, god turtäthet och förbättrade linjesträckningar som möjliggör för många fler invånare att nyttja kollektivtrafiken för sina dagliga resor. Biljettpriserna behöver sänkas. Möjligheter att cykla måste förbättras. Inte minst för de som bor på landsbygden är det viktigt att resande med flera trafikslag underlättas, till exempel genom fler pendelparkeringar. Vi som arbetsgivare måste också underlätta för våra arbetstagare att resa hållbart genom exempelvis mer flexibla arbetstider och underlättande av samåkning, till exempel genom att skapa en samåkningsapp.

Koalitionen har i sin budget för 2020 flera satsningar som syftar till ett mer hållbart resande. Budgetramen för kollektivtrafiken ökas för att möjliggöra utbyggnad. Patienter kommer kunna använda kallelse till sjukvården som biljett och provapå-rabatt på reskort införs för personalen.

När det gäller den ansträngda p-platssituationen på Ryhov har utredning visat att Ryhov inte har färre p-platser än jämförbara sjukhus. Redan idag betalar regionanställd personal för parkering på flera håll, bland andra de som arbetar i Huskvarna och Råslätt. Att slopa parkeringssubventionerna för personal leder till förbättrad tillgänglighet på p-platser visar exempel från bland annat Linköping. Koalitionen har därför beslutat att följa utredningens förslag och införa självkostnadspris på personalparkeringen på Ryhov från nästa höst. Alternativet att istället lägga miljontals kronor på att bygga nya parkeringsplatser är helt orimligt för den som tar klimathotet på allvar.

Vad gäller personalparkeringen vid Regionens Hus är detta inte en fråga som regionen äger helt själv, men ur Miljöpartiets synvinkel är det självklart att parkeringsavgift bör införas även här.

Vi förstår att parkeringsavgift kan bli kännbart för de som inte har så hög lön och inte har alternativ till bilen. Vår lösning är i första hand att på alla sätt som tänkas kan erbjuda möjlighet till hållbar arbetspendling och – än viktigare – se till att regionens personal får jämställda och rättvisa löner. Regionens nyligen genomförda lönekartläggning har visat att det finns löneorättvisor där flera kvinnodominerade yrken ligger förhållandevis lågt och har dålig löneutveckling. I Koalitionens budget satsas därför i ett första steg 50 miljoner kronor för mer rättvisa och jämställda löner. För oss i Miljöpartiet är det självklart att denna satsning ska fortsätta de kommande åren tills orättvisorna är helt åtgärdade.

Omställningen till hållbart resande är en del av den stora förändring som samhället måste genomgå på kort tid om vi ska klara klimatmålen. Viktigt är att omställningen sker så rättvist som möjligt. Det kommer verkligen inte bli lätt eller vara friktionsfritt - men det måste gå. För det gäller ju våra barn och barnbarns framtid!

Sibylla Jämting

Regionråd Miljöpartiet Region Jönköpings län

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel