Förskolan i Vaggeryds kommun och Remida – återanvändningscentret – får många studiebesök från Jönköping, länet och resten av landet. När det handlar om att involvera digitala verktyg i lärandet är det ofta Richard Isaksson från samarbetsorganet Mediacenter i Jönköping som har tipsat.

Det är många andra kommuner som också har försökt införa digitala verktyg, men som har fallerat. En orsak är att man utgår från tekniken och att det saknas tydliga mål.

Anna Benfante, förskolechef i Skillingaryd, berättar om hur man har jobbat i kommunen:

För fyra år sedan förklarade vi för Mediacenter att kommunen arbetar med pedagogisk dokumentation och att vi söker sätt hur digitala verktyg kan bli ett tillägg i det arbetet. Nästa steg blev att kontakta it-enheten, som direkt var med på tåget och undrade: ”Vad behöver ni?”.

Förskolläraren Michaela Ekman på Fågelfors förskola berättar vad som har hänt:

Det började med en lärplatta (iPad) och en lärkub – som är ett litet rum som barnen kan gå in i och på vars väggar det går att projicera bilder. Nu har vi bland annat tre lärplattor, en smartboard, en projektor och en blue-bot.

Det sistnämnda är en liten robot, som lärarna kan programmera på olika sätt. Den kan exempelvis får att röra sig till en förutbestämd position genom att trycka på en viss knapp. En smartboard är som en jättestor, väggmonterad, platta.

Det här är inte teknik som får barnen att sitta stilla och spela spel, utan som uppmuntrar till utforskande. De ger barnen fritt spelrum och det är inget tvång att de måste använda dem, lugnar Michaela.

Det sätt pedagogerna beskriver lärplattorna på låter förstå att de fungerar som lite som anteckningspapper och penna, lärobok – och kamera. Utmärkta när man exempelvis ska ut i skogen och räkna kottar och ta bilder för att kunna berätta vad man sett!

Föreläsningen om lärplattorna och andra digitala hjälpmedel är en av totalt elva på olika platser under dagen. Andra handlar om skapande med industrispill, nya sätt att arbeta med matte, träffa robotar, att främja demokrati eller att leva tillsammans.

Att förskollärarna överhuvudtaget har så kallade kompetensutvecklings- eller KU-dagar är en följd av satsningen på kollegialt lärande. Alltså att ta tillvara andras bra idéer och dela med sig av det man själv tycker fungerar bra.