Den 20 juni i år valde efter JP:s avslöjande om att . Internutredningen som nu avbryts startades redan i början av maj på uppdrag av kommunen av det externa säkerhetsföretaget 2Secure efter att kommunens visselblåsarfunktion mottagit tips och klagomål om att Korsås sällan var på jobbet och missade möten. Visselblåsarfunktionens egna anteckningar beskriver även hur personal ofta fick "ta skit" för när saker som Korsås själv egentligen borde ha gjort gick fel.

Utredningen var i princip färdigställd och Ann-Marie Nilsson ska enligt uppgift från kommunens visselblåsarfunktion ha fått en muntlig genomgång av slutsatsen.

När JP når kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C), Korsås närmsta chef, berättar hon att det är kommunens egen visselblåsarfunktion som har avbrutit utredningen.

Ansvarig för kommunens visselblåsarfunktion som har till uppgift att ta emot tips och utreda missförhållanden är Maria Idéhn, som först inte är säker på vem som tog beslutet.

– Alltså jag måste bara fundera lite. Det finns ju inget formellt beslut på det. Det är inte så att jag har skrivit att härmed beslutar jag att avbryta utredningen. Naturligtvis har det kommunicerats med utredaren. Men sen vem som har gjort det ja... Nu är det ju dessa tider med. Jag var ju ledig förra veckan och det var då allting hände med Carl-Johan. Vi har ju meddelat 2Secure att vi avbryter beställningen.

Det förstår jag men jag är fortfarande intresserad av vem som tog beslutet. När jag pratar med Ann-Marie Nilsson säger hon att det är du som tagit beslutet. Stämmer det?

– Att hon har uppfattat att det är jag som har gjort det... Ja det... Det kanske det är då. Du hör ju att jag är lite... Jag bara tänker lite... Det är ju inget formellt beslut utan vi har bara meddelat utredaren. Kanske jag kan få återkomma med det svaret?

Jag skulle gärna vilja ha ett svar nu för vi vill gärna skriva om det här nu.

– Ja visst, men då är det jag som har fattat det beslutet. Men som sagt det har vi gjort i dialog.

Beslutet motiveras med att Korsås avgång gör att hans anställning avslutas imorgon den 1 juli. På grund av att han inte längre arbetar för kommunen anser Maria Idéhn att utredningens slutsats inte längre skulle vara relevant.

Enligt Idéhn har inte någon på kommunens visselblåsarfunktion som beställde utredningen tagit del av vad utredaren än så länge tagit fram.

Hur kan ni ta beslut om att avbryta utredningen när ni som har beställt den inte har fått ta del av resultaten?

– Fast vi vet att Carl-Johans anställning upphör.

Vad skickar det för signaler till de som har hört av sig till visselblåsarfunktionen om dessa anklagelser mot Korsås?

– Vi kommer få en ny stadsdirektör för det är det som kommunledningen vill ha.

Absolut, men vad skickar det för signaler att ni lägger ner utredningen och att det är just visselblåsarfunktionen som gör det som har ansvar att utreda sådana här saker? Kan man verkligen lita på er då?

– Ja det tycker jag. Det egentliga syftet med en visselblåsarfunktion är att utreda om någon har begått några fel eller oegentligheter. Man brukar ju prata om det här med mutor eller tillskansas sig någon förmån på ett felaktigt sätt. Det handlar inte de här anklagelserna om egentligen. Jag tänker att vi behöver titta över visselblåsarfunktionen. Vi har än så länge valt att utreda allt med ett fåtal undantag oavsett om det är ett visselblåsarärende rent formellt. Det här ärendet kanske egentligen inte är ett visselblåsarärende.

Internutredningen har gjorts av det externa säkerhetsföretaget 2Secure. Även utreds just nu av 2Secure. De båda utredningarna har bara under maj månad kostat kommunen och skattebetalarna 185 041 kronor.

Enligt Korsås och kommunens överenskommelse ska Korsås få full lön 24 månader efter att han avslutat sitt uppdrag som stadsdirektör den 30 juni i år. Avgångsvederlaget inklusive skatter och pensionskostnader kommer totalt kosta kommunen och därmed skattebetalarna 4,9 miljoner kronor. Dessa 4,9 miljoner skattekronor motsvarar vad det skulle kosta att anställa 6 stycken heltidsarbetande undersköterskor under 24 månader.

JP har sökt Carl-Johan Korsås för en kommentar.