Kommunens sju tomter i Furusjö har nu gått ut till försäljning, genom annonsering i Jönköpings-Posten. Men enligt uppgifter har irritationen på sina håll varit stor sedan det blev känt att en av tomterna såldes i det tysta redan för ett år sedan. Köparna är nära släktingar till en tjänsteman på Habo kommun.

Vi upptäckte att folk plötsligt började röra sig på området och sätta upp pinnar och liknande. Då var det ingen som visste att det fanns några tomter till salu där, och det stod inget om det på kommunens hemsida, berättar en anonym närboende.

Enligt denne har det pratats mycket om saken i tätorten, och många är upprörda över hur kommunen hanterat frågan.

Att intresset för området varit dåligt beror ju på att ingen känt till tomterna. Vet man inte om dem kan man ju inte visa intresse, säger den närboende.

Den aktuella tomten vid Furusjön ska vara den mest sjönära, med bara en mindre asfalterad väg mellan tomtgränsen och vattnet.

Det största felet som gjorts är ju att annonsen borde ha kommit ut när den första köparen hört av sig, och inte först nu.

En bakomliggande orsak är att den gällande detaljplanen går tillbaka till 1960 och inte har gjorts om. Svante Modén, teknisk chef i Habo kommun, godkände försäljningen och har ingen förståelse för kritiken.

Jag hade ingen susning om att det fanns någon släktskap till den här personen. Och även om jag kände till det hade det inte spelat någon roll. Personen har inga möjligheter att utöva några påtryckningar på mig, och jag känner inte honom privat, säger Svante Modén

Har du någon förståelse för reaktionerna?

Nej, det finns ingen anledning att se några oegentligheter här, och det hela känns långsökt. Att vi sålde tomten då handlade om att det under 10-12 år inte funnits något intresse för området, när någon plötsligt hörde av sig.

Trots detta valde kommunen att inte gå ut och annonsera om de sex återstående tomterna, eftersom man bortsett från den enskilda förfrågan ansåg att intresset var fortsatt svalt.

Men under det senaste halvåret har det kommit en hel del intresserade tagit kontakt, och därför valde vi att annonsera just nu, säger Svante Modén.

Den kommunala tjänstemannen känner till att det finns "en viss opposition" på orten mot hur tomtköpet gått till. Men han säger att han från början inte kände till att det gick att köpa tomter där, utan kontaktade kommunen förutsättningslöst för släktingarnas räkning. Och efter en tids utredande visade det sig att möjligheten fanns.

Men hur det har gått till får man prata med kommunen om. Jag ställde bara en fråga om det fanns tomter att köpa där, och har absolut inte tryckt på, säger han.