Det var en överraskning. Vi är inte vana vid att våra motioner får ett sådant positivt bemötande, säger Sibylla Jämting, MP:s frontfigur i regionpolitiken, med ett skratt.

Samtidigt är det förstås jätteroligt. Jag tror det är värdefullt att titta på alternativ som inte omfattar medicinering i sjukvården. Vård- och terapihundar används med framgång på flera håll i landet . Det känns bra att dörren nu öppnas på glänt för hundar i vår regions tjänst.

MP-gruppen i regionfullmäktige står gemensamt bakom motionen om vårdhundar. Sibylla Jämting, Annica Nordqvist och övriga MP-politiker pekar i sitt förslag på att hunden som rehabiliteringsform kan visa sig ha stor effekt på patienterna och dessutom vara av stort värde för anhöriga och personal.

Den ökad risk för allergier som djur för med sig måste man självklart ta hänsyn till innan en vård- och terapihund engageras i verksamheten på en avdelning eller klinik, betonar motionärerna. Men det behöver inte vara ett generellt hinder för djur i regionens tjänst. Genom noggranna tester av päls med mera går det idag att få fram hundar lämpliga för sjukvårdsarbete.

I slutändan är det regionfullmäktige som tar beslut om vår motion. Men det är sällan man går emot nämnden för folkhälsa och sjukvård i den här typen av förslag med direkt koppling till sjukvården.

Det gör att jag tror att förutsättningarna är goda för att vi framöver får se vårdhundar i regionen. Som jag ser det får man väl pröva sig fram och se var de kan passa.

På flera akutsjukhus återfinns hundar idag inom barnsjukvården, där de är mycket uppskattade och gör stor nytta. Det kanske även vi ska satsa på. Inom psykiatri och rehabilitering tänker jag mig också att de skulle kunna bli ett uppskattat inslag i behandlingen.