Visst är det kul? säger Anna Ödeén, arkeolog på Jönköpings läns museum, och man hör på hennes tonläge att det här är stort. Riktigt stort.

Detta är fantastiskt intressant. Graven hittades på en plats där vi överhuvudtaget inte trodde att det skulle finnas gravar på ön.

Graven hittades i augusti förra året. Ett par från Stockholm var på besök på ön över dagen och promenerade utmed stranden när de hittade resterna av den förhistoriska graven.

Museet fick ett samtal från Länsstyrelsen om benbitarna och arkeologerna kunde snabbt konstatera att det rörde sig om en gammal grav.

En stor del av graven var bortspolad, men vi hittade lårben och skenben i graven och bitar av armbågsben i rasmassorna nedanför graven. Vi insåg att vi måste arbeta snabbt för att rädda det som fanns kvar innan allt spolades bort, säger Anna.

I oktober var allt som riskerade att rasa borttaget och de upphittade benresterna var på undersökning. Enligt museets blogg låg inte benen rätt anatomiskt, men troligen har personen begravts med huvudet åt norr och fötterna i söder.

Och att personen var begravd på denna del av ön, där marken består av styv lera, ställer saker och ting på sin spets, arkeologiskt. Här trodde vi inte att det skulle finnas några gravar alls, säger Anna.

Gravens placering gör att vi har fått en ny syn på öns historia och jag misstänker att det finns fler gravar på platsen.

För att säkerställa om det finns fler gravar i området har man nu sökt pengar för att göra en så kallad georadar, en metod som utan att gräva kan visa vad som finns i jorden.

Och det gäller att handla snabbt innan jorden rasar ut i Vätterns vatten.

Det rasar ut sjokvis med lera i vattnet och nu gäller det att handla snabbt, fortsätta leta och rädda det som räddas kan. Graven och det som finns omkring den ger oss en ny syn på Visingsös förhistoriska landskap, säger Anna.

Anna Ödeén bor själv på Visingsö och har, som hon säger, lite extra koll på graven när hon befinner sig på ön.

Det kan inte hjälpas, men det känns lite extra när det sker på Visingsö. Här finns en stor och spännande del av Sveriges historia och därför känns det fantastiskt intressant med den upptäckta traven. Det var bra att paret från Stockholm hittade den, säger Anna.

Vem mannen eller kvinnan som begravdes på Visingsös nordöstra spets var får vi aldrig veta. Allt vi vet är att personen dog omkring 400-500 efter Kristus, under det som vi kallar romersk järnålder – folkvandringstid och att man intill benen i den mörkfärgade jorden även fann ett skalkorn.

Odlade man på den här delen av ön, där jorden är tung och svårbearbetad? Och varför begravdes personen i samma lertunga jord?

Det är bara ett par frågor som ger arkeologerna, och oss, en ny syn på Visingsös spännande och förhistoriska landskap.