Det är snart sju år sedan företagarföreningen Logpoint Business Network (LBN) bildades, i oktober 2010. LBN är en intresseorganisation för företag inom logistikområdet Logpoint South Sweden som arbetar för att utveckla området och öka samverkan mellan företagen. Av områdets cirka 120 verksamma företag är cirka 80 medlemmar i föreningen. Styrelsen består av 12-15 personer och träffas cirka en gång i månaden.

Det berättar Richard Thorell, som varit ordförande de senaste åren (Roger Ödebrink är ny ordförande efter årsmötet som hölls i slutet av april i år).

LÄS MER:

Richard Thorell fortsätter:

De områden som vi har fokuserat på i företagarföreningen är service, kompetensutveckling, infrastruktur och att skapa bra förutsättningar för företagande.

Man har kommit en bit på vägen, menar Richard Thorell, men det finns fortfarande mycket jobb kvar:

Det som är ett stort behov av framåt är järnvägslösningar för området.

Det vi verkar för är en fullvärdig kombiterminal på Torsvik. Vi har idag en tillfällig som börjar nå sin fulla kapacitet. Det är viktigt, nu när även Södra Munksjön ska etableras som en ny stadsdel, att vi har en fullvärdig kombiterminal här ute.

Många företag vill ställa om från lastbil till tåg, fortsätter Richard Thorell, men då måste förutsättningarna finnas. Det är också viktigt om Logpoint South Sweden ska kunna fortsätta växa. Inom det här området önskar Richard Thorell en större tydlighet från Jönköpings kommun.

Den hittills största milstolpen för företagarföreningen är .

Detta centrum är en knutpunkt för olika servicefunktioner på området. Här finns bland annat Företagshälsan, Läkarhuset, Friskis och Svettis och restaurangen Annes Husman.

Richard Thorell hade gärna sett en bankomat på området också och en verksamhet som säljer arbetskläder och skyddsskor - och varför inte en bank, mataffär eller nattöppen förskola?

Vi i föreningen verkar så gott vi kan för ytterligare nyetableringar. Bilvård, personalkläder och en närlivsbutik här hade varit bra.

LÄS MER:

Invigningen av Torsviks center hölls samtidigt som områdets återkommande familjedag, ett arrangemang genom LBN genomför vartannat år och som betraktas som unikt för ett logistikområde.

Vi är jätteglada att kunna göra det för våra medarbetare och det hela arrangeras helt med frivilliga insatser från företagen, säger Richard Thorell.

Företagen kommer och visar upp sig, vi har löplopp och så har vi trucktävlingen som ju är jätteviktig för vem är egentligen truckmästare på området?

Logpointdagen är alltså ett direkt initiativ av LBN för att stärka sammanhållningen och samarbetet mellan företagen på området. Ett annat exempel på samverkan är det arbetsledarnätverk som LBN dragit igång. Det är ett nätverk för första linjens chefer på området.

Där kan olika chefer se varandras verksamheter och få kompetensutveckling, både inom logistik och inom ledarskap. Arbetsledarnätverket är en viktig del i föreningens arbete att bygga ytterligare samarbete mellan företagen.

LÄS MER:

En annan framgång för företagarföreningen är det näringslivsråd som bildats genom Jönköpings kommun. Där har företagarföreningens ordförande en plats liksom andra företag och politiker. Man har också god kontakt med företag inom andra logistiktäta områden som Hedenstorp och Bankeryd.

Richard Thorell säger sig också vara nöjd med hur kommunen arbetat med att få fram lokaler och mark.

Det viktigaste för oss är att det finns mark så att företag kan etablera sig här och att de får en smidig process och det tycker jag att kommunen har varit i framkant med.

Vi välkomnar alla hit. Det är det som gör ett område bra, att det inte bara är stora företag utan den här mångfalden som vi har, alltifrån företag med två, tre personer anställda upp till tusen anställda och allt däremellan.