Annons
Vidare till jp.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Jerry Hansson: ”Det är ju lättare att starta en skola än en korvkiosk i det här landet”

Han tror inte på att vända kappan efter väljarvinden, utan satsar på gamla godingar som vård, skola och omsorg. Han vill bygga ut kollektivtrafiken och stoppa Hollywoodiseringen av utbildningsbranschen. Tredje person att tala ut i ledarsidans intervjuserie inför valet är Vänsterpartiets förstanamn Jerry Hansson.

1 Hur ser din lösning för Jönköpings ansträngda trafiksituation ut?

- Det är klart som korvspad att här måste det hända någonting. Vi tycker att det finns två svar på det. Det ena är naturligtvis att vi måste bygga ut och effektivisera kollektivtrafiken. Det måste bli fler särskilda filer för bussar. Det andra är att vi i Jönköpings centrum måste få ner biltrafiken, den är för stor. En del av lösningen är att satsa mer på cyklar. Jag tror även på fler gågator, vi ser nu att den tillfälliga gågatan på Trädgårdsgatan är väldigt populär. Det skulle nog gynna kommersen också, även om inte alla handlare tror det. Människor vill ha bilfria miljöer. Mer plats för människa, mindre för plåt, så att säga.

Kollektivtrafiken är en regional fråga, hur ska ni påverka från kommunens sida?

- Kommunen måste tuffa till sig, vi måste se till att styra mer över kollektivtrafiken än vad som görs i dag. Vi måste äga frågan mer själva, och på sikt bör vi se till att Länstrafiken driver kollektivtrafiken i egen regi. Vi bör kunna styra mer. Det här gäller även järnvägen och höghastighetstågen, vi måste ligga på mer. Men den politiska ledningen i den här kommunen har inte varit den vassaste, den senaste mandatperioden har varit usel, eller rörig om man vill uttrycka sig diplomatiskt.

2 Vad är nytt i ert valprogram?

- Det är inte mycket nytt, men det är oerhört aktuellt. Vi ställer inte upp på dagordningen med migration och blåljus. Vi vill satsa på jämlikhet och jämställdhet, och vi vill högprioritera välfärdens kärna; skolan, vården och omsorgen, och där finns stora behov framöver.

Är lösningen mer satsningar?

- Absolut. Kvaliteten ska vara så god som möjligt. En liten nyhet är kanske att vi satsar ännu mer på äldreomsorgen, gruppen äldre är oerhört viktig. Vi måste ha en värdig vård och omsorg för människor som har slitit och släpat här i livet. En annan grupp gäller LSS, det är grundläggande i ett civiliserat samhälle att vi tillfredsställer de här människornas behov, vi får inte sätta dem på undantag.

Där har ni väl vunnit en del poäng efter Socialdemokraternas knepiga sits under våren?

- Ja, det har vi nog.

3 Vilken valfråga vill du lyfta fram?

- Förutom utbildning, vård och omsorg är personalens villkor viktiga. New public management, det är en infektion i offentlig sektor som vi måste rensa ut. Låt lärare vara lärare, brukar man prata om. Sitta och göra en massa rapporter och hyllvärmare i stället för att lägga tiden på att undervisa tror vi inte på.

Det låter som Liberalernas hjärtefråga.

- Liberalerna har drivit den, men det är också de som har orsakat problemen. Jag har personligen kritiserat det här långt tidigare, delvis på grund av att jag har jobbat inom vuxenutbildningen. Det man också har gjort är att splittra yrkesgrupper. Vi har förstelärarsystemet som man inför i förskolan nu också, det gör ju att man sår split i yrkesgrupperna. Vi vill lyfta hela yrkesgruppen i stället.

Menar du att det sår split därför att vissa får mer ansvar och därmed mer lön?

- Men på vilka premisser har de fått 5 000 mer i månaden? Jag vill hellre att vi riktar in oss på att se hela yrkesgruppen och ge människor schyssta arbetsvillkor inom gruppen.

Innebär schyssta villkor att man måste ha samma lön, oavsett ansvar och prestation?

- Det kan finnas vissa löneskillnader, men inte så här. Det leder till dålig stämning ute i verksamheten, det är inte bra. Men arbetsvillkoren gäller inte bara lärare och förskollärare, utan även inom vård och omsorg. Vi kör stenhårt på sex timmars arbetsdag. Huvudskälet är förstås att folk ska orka, inte minst inom yrken som hemtjänst och äldreomsorg där det är tufft, men det skulle också lösa schemaläggningen.

4 Hur ser er näringspolitik ut för Jönköping?

- En bra välfärd är en förutsättning för ett fungerande näringsliv.

Du menar inte tvärtom?

- Det är två kommunicerande kärl, menar jag. Vad jag som politiker kan styra över är ju inte vad företaget gör.

Nej, tack.

- Som kommunpolitiker är jag för ett gott samarbete med näringslivet, men då ska man också ha spelreglerna klara för sig. Jag står för välfärdsverksamheterna: utbildning, vård och omsorg, det ska kommunen sköta så bra och effektivt som möjligt. Vi är medmänniskor och inte kunder. Sedan ska vi samarbeta med näringslivet om sådant som infrastruktur, men kommunen ska inte driva företag. En väl fungerande välfärd är bra för näringslivet, och det bästa för att folk ska få jobb.

Hur är samarbetet med det lokala näringslivet?

- Jag vågar inte säga hur det ser ut, men jag tycker rent allmänt sett så har vi ett bra företagsklimat i det här landet. Och Jönköping har stora komparativa fördelar, inte minst tack vare läget och storleken.

5 Hur ska Jönköping kunna växa och bli mer attraktivt?

- Jönköping har en enorm tillväxtpotential, jag tror att det är en stad som folk kommer att söka sig till. Vi har kulturen och idrotten, men det krävs stora och nödvändiga satsningar på fotbollsarena, bad och hallar för friidrott och konst. Vi har bra utbildning, men vuxenutbildningen behöver uppdateras på en del håll. Vi vill ha en öppen och grön stad – det skapar dynamik.

6 Vänsterpartiet har medvind i opinionen, och ni ser ut att kunna få en riksdagsledamot, Ciczie Weidby, från Jönköping. Hur skulle det påverka partiet lokalt?

- Om vi får det, vilket jag tror att vi får, så kommer hon att få en viktig roll, inte minst när det gäller att vara en stark röst för Jönköping i infrastrukturfrågor och annat. Har vi en egen riksdagsledamot blir det lättare att lyfta sådana frågor och få feedback på vad som händer.

7 Hur ska integrationen i Jönköping bli så bra som möjligt?

- Först vill jag säga att det går bra för Sverige, sysselsättningen ökar och många nyanlända får jobb.

Ja, men samtidigt jobbar många nyanlända akademiker under sin nivå, vilket leder till att staten går miste om skatteintäkter, pengar som skulle kunna användas till välfärden.

- Det finns strukturella problem, men i grund och botten är migrationen en skendiskussion. Man borde prata mer om det livslånga lärandet, och att arbeta aktivt med Syv (studie- och yrkesvägledning, reds. anm) för att få folk att söka till exempel vård- och omsorgsutbildningarna, naturvetenskapsprogram och industriprogram. Vi har haft en kommersialisering och Hollywoodisering av utbildningsbranschen där man kan starta i princip vilken utbildning som helst. Det är ju lättare att starta en skola än att starta en korvkiosk i det här landet. Det tyder på en nedlåtande syn på kunskap och bildning.

8 Din partiledare Jonas Sjöstedt talar gärna om de 80 punkter ni har fått igenom under mandatperioden, och era opinionssiffror är stabila. Hur mycket av er framgång tror du beror på att ni kan lova mycket men slipper det ansvar som regeringspartierna har?

- Vi har bidragit mycket. Men det är också så att våra värderingar — solidaritet, jämlikhet och bort med vinster i välfärden — det appellerar till många människor. Det här är särskilt viktigt nu när vi märker att det blåser mörka vindar. Och så tror jag att många har tröttnat på att vara kund, att man längtar efter ett mjukare samhälle och att man tycker att vi står för det.

9 Slutligen: Hur tillbringar du sommaren innan valrörelsen drar i gång?

- Jag umgås med barn, barnbarn och släkt här i Jönköping. Och så läser jag mycket, gärna Göran Greider, men även annat. Jag har nyligen läst en boken ”Självbetraktelser” av den filosofiske kejsaren Marcus Aurelius. Som stoiker sökte han det egalitärt mänskliga i varje individ, den typen av humanism gillar jag.

Politiska redaktören tycker till

Efter en timme med Jerry Hansson förstår jag varför Annie Lööf (C) och Jonas Sjöstedt (V) turnerar tillsammans för att inför publik debattera ideologi och aktuella samhällsfrågor. När diskussionen hålls på en respektfull och saklig nivå växer båda parter. Ideologiskt ligger Vänsterpartiet långt från JP:s ledarsida, men det är tydligt att en veteran som Jerry Hansson skulle kunna bidra med en del i lokalpolitiken, om partiet hamnade i styrande ställning.

Att ge stort inflytande över budgeten är däremot inget som förespråkas — partiet har en anmärkningsvärt avslappnad attityd till jobb och näringsliv. Jönköpings förstanamn verkar dock mer verklighetsförankrad än de medietränade ideologerna på riksnivå som använder begreppet ”rikingar” som andra använder svordomar, men så krävs ju också en rejäl portion pragmatism inom kommunpolitiken.

Det hedrar honom att han väntade med att gå med i Vänsterpartiet tills föregångaren VPK skippade K:et. Dessutom är det roligt och utmanande att föra ett samtal med en så pass påläst och bildad person som Jerry Hansson.

Kajsa Kettil

Tidigare delar

16/6 Peter Jutterström (M)

22/6 Margareta Sylvan (MP)