I ett pressmeddelande berättar föreningarna att samarbetet är till för följande syften:

* Underlätta för fler barn att träna och leka i någon av klubbarnas olika träningsgrupper. 

* Organisera rimligt små/stora träningsgrupper för att samtliga deltagare ska kunna känna sig delaktiga i såväl lek, träning och spel. 

* Öka nya samarbetsaktiviteter som skapar ömsesidiga föreningsnyttor kring barnen. 

* Säkerställa att aktiviteter med barnen utformas i enlighet med Trygg Idrott, SIU, Svenssonmodellen och Barnkonventionen.

JIK:s ordförande Dan Nordlöf och Östras ordförande Peder Nyander menar att detta i förlängningen kan gynna de båda föreningarna och innebandysporten i stort.

Vi tror att ett ömsesidigt samarbete kommer att engagera fler i denna fantastiska sport än om vi istället ägnar oss åt konkurrens.