Jönköpings-Posten var först med att skriva att få balans i ekonomin. Men det krävs fler justeringar än så.

För att hålla den budget som regionen har gett oss skulle vi behöva spara in mellan 15 till 20 miljoner på årsbasis, säger Carl-Johan Sjöberg, som är trafikdirektör för Jönköpings länstrafik.

Målet för 2025 är att resandet ska ha ökat med 60 procent sedan 2011. Än så länge ser det ut som att länstrafiken kommer nå det målet, enligt honom:

Det är inte resandet som är bekymret. Det ligger långt över delmålet och det ser ut som att vi kan nå målet för 2025.

• Vad beror det stora underskottet på?

Dels hänger inte intäkterna med. Och dels har priserna för drivmedel dragit i väg.

• Varför räcker inte intäkterna till?

Resandet kan öka mycket, men det behöver inte betyda att intäkterna ökar lika mycket. Intäkterna beror på hur man åker och vilka resekort man köper.

Som exempel nämner han att kunder som köper periodkort kan välja att åka många eller få resor under en månad för ett fast pris.

Ett och samma periodkort kan användas till många resor, men det genererar inte mer intäkter för det. Ungdomskort är prisvärt för ungdomar, men vi får inte in så mycket intäkter på dem.

När det gäller drivmedel så har priserna för fossila bränslen och biobränslen haft en hög prisutveckling de senaste åren. Det är svårt att förutspå hur priserna på förnyelsebara drivmedel kommer utvecklas, säger Carl-Johan Sjöberg.

I dag drivs stads- och regionbussarna på cirka 80 till 85 procent förnyelsebar energi. Målet för 2025 är att 100 procent av den allmänna kollektivtrafiken ska drivas på förnyelsebara bränslen.

För att länstrafiken ska nå det målet - och samtidigt kunna hålla den budget som Regionen för Jönköpings län kräver - har ett stort sparförslag tagits fram.

Vi är inte riktigt färdiga med det och det finns inga detaljer om vilka linjer eller turer som påverkas. Än så länge är det endast ett tjänstemannaförslag. Regionfullmäktige beslutar om budgeten i november.

•Vilka busslinjer kommer påverkas av sparförslaget?

Jag kan inte säga vilka linjer eller vilka turer som kommer påverkas, eftersom det inte är bestämt ännu. När det finns information om linjer och turer så kommer vi lägga ut den informationen till resenärerna, svarar Carl-Johan Sjöberg.