Bakom demonstrationen stod organisationen Människorätt för ofödda (MRO). Lastbilen de reste runt med klädd i bilder på döda foster, bilder som uppfattades som riktigt brutala.

Visst är de brutala, men verkligheten är brutal, sa Pelle Poluha, som sitter i styrelsen för MRO, under själva demonstrationen.

Bakgrund till JO:s kritik mot Tekniska nämnden är att man tog ut en avgift på 330 kronor för demonstrationen. En demonstration som Polismyndigheten gav tillstånd att anordnas på Hoppets torg i Jönköping den 4 augusti 2015.

Efter en anmälan till JO av ansvarig för demonstrationen, beslutade JO att utreda om Tekniska nämnden i Jönköpings kommun haft rättsligt stöd för att ta ut avgiften.

Efter granskning av JO har det kommit fram att det saknades rättsligt stöd för kommunen att ta ut den aktuella avgiften. JO skriver därmed i sitt beslut att Tekniska nämnden i Jönköpings kommun ska kritiseras för att avgiften togs ut.

Ärendet har avslutats.