LÄS MER:

LÄS MER:

Jönköpings kommun tar fram som ska få fler att välja cykeln.

Till 2019 ska andelen resor som sker på cykel i Jönköpings kommun öka med 25 procent och cyklingen inom centrum ska öka med 15 procent.

Det är viktigt ur jättemånga aspekter. Vi får minskade utsläpp och partiklar och det är ett led i att få en trevligare stadsmiljö med mindre trängselproblem, säger Emma Svärd.

I dag ske relativt låg andel av resorna i Jönköpings kommun på cykel jämfört med hur det ser ut i liknande kommuner och många av bilresorna som görs är korta, och inom normalt cykelavstånd och kan ersättas av just cykeln, enligt Emma Svärd.

Cykeln prioriteras upp

Enligt den nya planen ska cykeln prioriteras i samhällsplaneringen och här beskrivs mål och åtgärder för hur det ska bli tryggt och säkert att cykla och att vägnätet ska vara sammanhängande utan att cyklisten behöver ta onödiga omvägar.

Det är jätteviktigt för att känna sig prioriterad som cyklist, man ska inte behöva tråckla sig fram och cykla långa omvägar, säger Emma Svärd.

Dessutom ska cykelvägarna ha hög standard året runt. Alla huvudcykelstråk bör snöröjas före bilvägarna och att övriga gång- och cykelstråk ska ha minst lika hög prioritet som lokalgator och bostadsgator.

Målet är också att inga cyklister ska skadas på grund av bristande drift och underhåll.

Arbetar i samma riktning

Jönköpings gamla cykelplan har funnits i tio år och den största skillnaden nu är, enligt Emma Svärd, att de nya planen vänder sig till hela kommunen och att arbetet är målstyrt. Det är också det som gör att planen fungerar, enligt Emma Svärd.

Man tar ett samlat grepp och alla arbetar åt samma håll.

Hon säger att många av åtgärderna i programmet tar tid och att förändringen för Jönköpingscyklisten inte kommer att märkas över en natt.

Men vi hoppas att cykelfrågan kommer att genomsyra de flesta verksamheterna i kommunen och att man tänker på cykeln i hög grad vid olika projekt. Målet är att det ska bli lättare att cykla i Jönköping.

Medborgarmakt

Nu går cykelplanen ut på remiss och fram till 21 september har och påverka planen innan den bearbetas och slutligen antas i kommunfullmäktige.

Vi har vänt oss väldigt brett för att allmänheten ska ha stor möjlighet till både insyn och påverkan. Vi hoppas på mycket synpunkter från allmänheten, de har på så sätt stor möjlighet att påverka, säger Emma Svärd.