LÄS MER: Därför ökar trafiken på E4

LÄS MER: Försvinner bilarna dör handeln

I nästa vecka ska politikerna i kommunstyrelsen säga ja eller nej till för att göra om linje 1 till en snabbfil för bussar. Men Carin Berggren (M) tänker rösta nej. Hon vill inte ens att kommunen ska skicka in ansökan.

Det blir väldigt bråttom och det går för fort. Så stora investeringar mäktar vi nog inte med just nu, säger hon.

Jönköpings moderata förening har på bussgräddfilen. De vill bland annat istället bygga ut Munksjöbron till fyra filer.

Det vill Carin Berggren också.

Vi har de bilar vi har. Jag tror inte på att ha flaskhalsar i trafiken och en flerfilig bro skulle underlätta mycket, säger Carin Berggren.

Hur ska man jobba för att kollektivtrafiken får högre kapacitet?

Vi får fortsätta vårt strategiska arbete med cykelbanor och med att förbättra för bussarna på olika sätt. Även om vi får statsbidrag till att bygga om linje 1 så är det pengar det med, säger Carin Berggren.

Ann–Mari Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande är mer försiktig när det gäller ansökan om att göra om linje 1.

Det är stora resurser det handlar om så det är komplicerat. Men , taket är nått. Men kanske öppnar sig en möjlighet att kunna få bidrag till delmoment som presenterats i förstudien. Om det sedan handlar om trådbussar eller inte kan inte jag avgöra. Men lämnar man inte ens in ansökan har vi kanske försuttit den chansen, säger Ann–Mari Nilsson.

Hur ser du på att göra Munksjöbron flerfilig?

Fler filer på Munksjöbron löser inga problem för trafikplatserna på båda sidorna av bron klarar inte det. Istället får man bara mer bilköer på bron, säger Ann–Mari Nilsson.

Däremot är hon överens med Carin Berggren om att

En bro till finns inlagd som en möjlighet och finns i planerna, säger Ann–Mari Nilsson (C).

Förstudien om att göra linje 1 till en snabblinje för bussar och öka kapaciteten har gjorts av Trivector Traffic. I nästa vecka avgör politikerna i kommunstyrelsen om de ska gå vidare med en ansökan om ett femtioprocentigt statsbidrag eller inte.