En kommunal konsthall är en fråga som diskuterats nästan lika mycket som en ny fotbollsarena. Men i valet mellan en konsthall och en fotbollsarena har konsten förlorat, i alla fall hittills.

Men nu har politikerna i kultur–och fritidsnämnden fått information om tre lokaler som är lämpliga för en kommunal konsthall.

Ett av förslagen är att konsthallen ska ligga i bottenplanet på nya Science Towers.

Ett av förslagen är att kommunen hyr lokaler i bottenplanet på den nya tillbyggnaden till Science park. Där planerar Science park för en stor aktivitetshall med en takhöjd på sex meter och man ser gärna en konsthall där.

Det andra förslaget är att hyra in sig i ett av magasinen i gamla påsfabriken i Munksjöstaden. Där planerar fastighetsbolaget Tolust att bygga ett stort torg, Munksjötorget, framför magasinen och längs med Munksjön blir det ett nytt promenadstråk.

Magasinen i gamla påsfabriken är ett alternativ.

Det tredje alternativet är att hysa in konsthallen i länsmuseet. Där betalar Jönköpings kommun redan hyran och det förslaget kan kanske kännas som ett lockande budgetalternativ.

Förslagen har presenterats för politikerna. Vad händer nu?

– Efter sommaren är planen att politikerna i kultur–och fritidsnämnden ska ta ställning till ett av förslagen som vi sedan kan jobba vidare med. Men först ska alla tre förslagen presenteras närmare, säger kultur– och fritidsdirektör Mazar Alijevski.

Tidigare förslag har stupat på att det inte finns några pengar. Har ni det nu?

– Vi får ta med det när vi lägger vår verksamhets–och investeringsplan. Men det handlar också om att skjuta till extra pengar, säger Mazar Alijevski.

Hur realistiska är de här förslagen?

– Det har varit en långdragen process och det finns en vilja hos politikerna att satsa på en konsthall. Nu har vi tre bra alternativ. Lokalerna i Science park och i magasinen kan inte vänta hur länge som helst utan vi måste bestämma oss ganska snabbt. Sedan får vi upphandla någon form av konsult och göra en omfattande förstudie, säger Mazar Alijevskij.

Relaterat till artikeln

En granskning som JP gjorde för drygt ett år sedan visade att Jönköping är en av få kommuner som inte driver en egen konsthall. Samtidigt har politikerna i Jönköpings kommun förhoppningen om att bli kulturhuvudstad.