Till terminsstarten 2018 hoppas Thorengruppen AB kunna ta emot sina första elever vid Thoren Business School i Jönköping.

Företaget, med huvudkontor i Umeå, har ansökt hos Skolinspektionen om ett bli godkänd som huvudman för en gymnasiefriskola.

Skolinspektionen har skickat ut en remiss där kommunen nu får chansen att yttra sig över Thorengruppens ansökan. Tanken är att Skolinspektionen ska fatta ett beslut innan den 1 oktober 2017.

Kommunen har ombetts att skicka en konsekvensbeskrivning, där vilka organisatoriska, ekonomiska och pedagogiska konsekvenser som kan tänkas uppstå på lång sikt om utbildningen startar.

Thorengruppen önskar starta flera olika program; ekonomprogrammet (med inriktning på ekonomi eller juridik), samhällsvetenskapsprogrammet (med inriktning på samhällsvetenskap eller medier, kommunikation och information), naturvetenskapsprogrammet (med inriktning på naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle), handels– och administrationsprogrammet (med inriktning på administrativ service eller handel och service), och hotell– och turismprogrammet (med inriktning på hotell och konferens eller turism och resor.

JP har sökt ansvariga för Thorengruppen för en kommentar.