Jönköping kan bli ett nationellt cykelcentrum. Kommunen ska göra en avsiktsförklaring ihop med Svenska Cykelförbundet, vilket det beslutas om i kommunstyrelsen på tisdag.

Vi är jätteglada att cykelförbundet vill medverka att göra Jönköping till ett cykelcentrum. Det beror mycket på de framgångsrika arrangemang vi haft, exempelvis EM i mountainbike, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

En annan av orsakerna till att Svenska Cykelförbundet väljer Jönköping är det centrala läget i södra Sverige med närheten till ett stort antal aktiva föreningar samt de föreningar som finns i kommunen.

Avsiktsförklaringen rymmer fem punkter. Bland annat ska Svenska Cykelförbundet flytta sitt säte till Jönköping och Sandagymnasiets idrottscentrum ska utökas med utbildningar för just cykelsporten.

Tanken är att samarbetet ska främja cykelsporten samt cykeln som transportmedel och fritidsintresse, såväl i Jönköping som på nationell nivå.

Detta kan bidra till vår målsättning att utveckla Jönköping till en cykelstad, säger Ann-Marie Nilsson.

Uppdatering: