I eftermiddag presenterades vinnaren i tävlingen ”Bästa LSS-kommun” där Jönköpings kommun var en av tre finalister. Jönköping anses ha ett starkt engagemang för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Framförallt bedöms kommunen ha ett klokt beslutsfattande för personer som förlorat statlig assistansersättning.

Positiv inställning

Juryn menar bland annat att när Försäkringskassan stoppade statlig assistansersättning har Jönköpings kommun ställt upp för de enskilda som drabbats och många har kunnat dra en suck av lättnad när de mött en positiv inställning hos kommunen, som ofta övertagit Försäkringskassans tidigare beslut.

– Vi har ett kraftigt underskott på 130 miljoner kronor varav 50 miljoner på assistans, men vi har valt att följa intentionerna i lagen. Vi är mycket kritiska till myndigheter och regering, som vi anser har gjort märkliga bedömningar, säger socialnämndens ordförande, Ola Nilsson (KD).

Mycket hedersamt

– Utnämningen till ”Bästa LSS-kommun” är mycket hedersam, säger Anna Bunninger, ansvarig för funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun. Den stora förändringen som skett inom insatsen personlig assistans har på många sätt påverkat verksamheten och mycket arbete har krävts för att möta de många nya medborgare som vänt sig till kommunen efter att de fått avslag på sin assistans från Försäkringskassan. Nomineringen visar att arbetet vi gjort har varit uppskattat och det känns naturligtvis gott.

De övriga finalisterna till ”Bästa LSS-kommun” var Karlstad kommun med sin dagliga verksamhet ”Lerins lärlingar” och Tierps kommuns dagliga verksamhet.

Bakom tävlingen står Föräldrakraft och ABH Utbildning. Juryn består av experter på LSS.

Relaterat till artikeln