Sedan 1989 har Jönköping delat ut naturvårdspris. Priset tilldelas till personer eller organisationer som är verksamma inom Jönköpings kommun och gjort insatser för den biologiska mångfalden som har ett bestående värde för naturvården i kommunen.

– Det känns självklart riktigt roligt att vi har vunnit. Några från kommunen är här så vi har blivit ordentligt uppvaktade med tårta också, säger Alice Moon, vice ordförande för Jönköpings Fältrittsgård.

Alice Moon berättar att de har arbetat i ett antal år med att få bort hästarna från hagen för att kunna bevara mångfalden av växter.

– Det är både växter i form av blommor, men även träd som till exempel ask och gamla ekar som vi vill bevara.

Naturvårdspriset delades ut under tisdags eftermiddagen på Klämmestorps Gård.