Undersökningen har utförts av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs rapport Samhällsbarometern. Totalt har 2 500 personer mellan 18 och 74 år svarat på frågor om samhällsutvecklingen i sina städer. Förra året hamnade Jönköping på en fjärdeplats i en liknande undersökning gjord av Samhällsbarometern.

De största anledningarna till otrygghet sett över hela landet beskrivs vara kriminalitet, få poliser och berusade personer. Enligt undersökningen uppger var tionde svensk att de aldrig känner sig helt trygga, och hälften av alla svenskar svarar att de känner sig otrygga då och då i sitt bostadsområde.

Enligt undersökningen uppger 70 procent av norrlänningarna och 66 procent av gotlänningarna att de känner sig trygga, vilket placerar dem i topp i undersökningen. Utifrån undersökningen hamnar Södermanlands, Stockholms och Uppsala län längst ned på listan.

Totalt känner sig även sex av tio kvinnor sig otrygga när det är mörkt ute.

I vintras publicerade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin årliga nationella trygghetsundersökning på regional nivå. Som en jämförelse konstaterade man där att 2016, vilket var den högsta procenten dittills.

För första gången på tio år kände också länsborna en större oro för brottsligheten i samhället än riksgenomsnittet.